Interfaces

 

Interfaces to interdyscyplinarne spotkania organizowane co dwa tygodnie. Głównym celem spotkań jest promowanie polskiej sztuki, designu, architektury. Wykłady są archiwizowane i zamieszczane na YouTube w formie podcastu.

W swojej działalności wyznajemy 8 wartości:

Rozwój
Każda nasza inicjatywa za kolejnym razem jest lepszą wersją  poprzedniej. Bierzemy pod uwagę fakt, że jesteśmy studentami
i możemy się mylić, ale wyciągamy wnioski  i staramy się następnym razem uniknąć potknięć oraz polepszyć efekt naszej pracy. Widzimy efekty naszych działań. Widzimy rozwój w nas samych.

Frajda
Jesteśmy studentami i naszą mocną siłą jest energia oraz chęć zabawy. Na spotkaniach śmiejemy się, wychodzimy na integrację, na wydarzeniach widać w nas pozytywną siłę. Mamy dużą frajdę
z działania w Interfaces.

Jakość
W rezultacie naszego działania widzimy dobrej jakości produkty. Nasze działania są precyzyjne. Wykłady, warsztaty lub inne inicjatywy są wartościowe dla nas oraz dla naszych odbiorców. Partnerzy, sponsorzy, prelegenci, uczestnicy są zadowoleni z naszych usług oraz z naszej grupy. My sami jesteśmy dumni z tego, co robimy.

Kreatywność
Pomimo tego, że wprowadzamy pewne schematy, które mają umożliwić nam pracę i szybsze zarządzanie, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania. Mamy głowy otwarte i kreatywne. Problemy napotkane rozwiązujemy również w sposób kreatywny. Staramy się myśleć twórczo, ale również działać twórczo.

Odpowiedzialność
Jesteśmy świadomi swoich obowiązków i je realizujemy odpowiedzialnie, wykonujemy nasze zadania od początku do końca. Nie obwiniamy kogoś za swoje błędy, jednak wyciągamy wnioski. Mamy poczucie odpowiedzialności, co sprawia, że razem działamy sprawniej i zwiększamy swoje zaufanie w zespole.

Współpraca
Zdajemy sobie sprawę, że możemy zajść daleko sami, ale żeby osiągnąć jeszcze więcej, potrzebujemy zespołu. Szanujemy pracę
w grupie, znamy jej wartość. Jesteśmy jednym zespołem i pracujemy razem. Szanujemy siebie nawzajem i pielęgnujemy naszego ducha zespołu. Respektujemy naszych partnerów i zawsze dążymy do polepszenia naszej współpracy.

Spójność
Nasze działania są spójne z naszą misją i wizją. My, jako zespół, jesteśmy spójni z  samymi sobą. Jesteśmy takimi samymi ludźmi na sali, na spotkaniu, w pracy czy na uczelni. Nasze projekty i usługi są spójne z naszą misją. Dodatkowo są całościowe spójne tematycznie.

Efektywność
Jeśli widzimy rozwiązanie, które umożliwi nam szybszą i bardziej produktywną pracę, wprowadzamy je.. Staramy się wytwarzać systemy i standardy, które umożliwią nam szybszą
pracę i zaoszczędzą nam czas na kreatywne pomysły.

 

Misją Interfaces jest wspieranie studentów architektury w osiąganiu poziomu mistrzowskiego w budowaniu siebie oraz swojej architektonicznej kariery poprzez dostarczanie im narzędzi wzmacniających ich osobowość, kompetencje architektoniczne oraz biznesowe.

Wizją Interfaces jest stworzenie środowiska sprzyjającego wymianie informacji z zakresu architektury tak, aby studenci architektury osiągnęli swój maksymalny potencjał w zakresie własnej osoby, kompetencji biznesowych oraz kompetencji architektonicznych.

Misją Zespołu Interfaces jest zwiększenie potencjału członków Interfaces, zdobycie doświadczenia oraz kontaktów w ramach pracy Interfaces, aby zwiększać ich poziom przy procesie rekrutacyjnym
w środowisku architektonicznym oraz pomóc na początku drogi szeroko rozumianej kariery architektonicznej.

 

Kodeks honorowy Interfaces, według którego postępujemy jest dostępny pod tym linkiem.

YouTube:
 https://www.youtube.com/channel/UC6vnafZqRCyieXok0TPvttQ
Facebook:
 https://facebook.com/interfacesPOLSL/
Instagram:
 https://instagram.com/interfacesPOLSL/

 

Naszymi gośćmi byli do tej pory m.in.:
KWK Promes, Musk Kolektyw, OVO Grąbczewscy, RS+ Architekci, Napraw Sobie Miasto, BXB Studio, Shick Architekci, Laka, RendArt, broKat, Małeccy, Laka, P.A.Nova, Karpiel Steindel Architektura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\